Dit is ons Blog

Waarom steeds meer bedrijven ‘in het moment’ meten

De gedachten of gevoelens die jouw bezoeker op een specifiek moment in de customer-journey ervaart, is hij of zij waarschijnlijk na een aantal uur alweer vergeten. Als je vervolgens een dag later om een beoordeling over hun ervaringen vraagt zijn alle nuances vaak al verdwenen en zijn in het geheugen van de respondent alleen nog de grote lijnen aanwezig. Waarbij dan vaak ook nog de overkoepelende mening van de bezoeker met terugwerkende kracht invloed heeft op de nuances waar je juist zo nieuwsgierig naar bent! 

We zien dat vragenlijsten ‘achteraf’ hierdoor vaak hun doel voorbij schieten. Je wil graag bezoekersdata vergaren, maar de data die je ontvangt is vaak niet valide. Daarnaast is het een bekend fenomeen dat van de 1,5% van de mensen die daadwerkelijk een beoordeling achterlaten het leeuwendeel vaak gedomineerd wordt door de ‘excessen’. Waardoor de reviews over het algemeen heel positief, of heel negatief zullen zijn. En je de reacties van de gemiddelde bezoekers misloopt.  

Direct op locatie meten biedt hiervoor uitkomst. Een voorwaarde is wel dat het beoordelen snel en intuïtief kan plaatsvinden. De vragenlijsten mogen zeker niet té lang zijn. En het werkt stimulerend om vooraf aan te geven hoeveel tijd de respondent ongeveer kwijt zal zijn aan het invullen. Indien er aan deze criteria wordt voldaan zul je reacties ontvangen over het gehele bezoekers spectrum. En zul je een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de meningen, wensen en gedachten van je gasten.

Creëer ook gelukkigere bezoekers

Ondervind zelf waarom onze klanten zo tevreden zijn