Dit is ons Blog

Het nieuwe meten

Hoe voorkom je ‘enquête-moeheid’?

Veel onderzoeksbureaus kennen het probleem van ‘enquête-moeheid’ onder hun beoogde respondenten. Daardoor neemt de response rate af, wat natuurlijk niet te goede komt van de resultaten van de survey. Response rates van tussen de 20-30% zijn daarmee niet ongewoon. Een alternatief is het inzetten van enquêteurs, maar naast de relatief hoge kosten is dat met de huidige coronapandemie geen oplossing. Daarnaast leidt het gebruik van verschillende meetmethodes tot meerdere, onoverzichtelijke dashboards waardoor inzicht krijgen in de klanttevredenheid moeilijk is.

Voldoende data is essentieel  

Maar data speelt een steeds belangrijkere rol in het verbeteren van de klanttevredenheid, het bijhouden van KPI’s of het monitoren van variabelen. Essentieel daarbij is dat er voldoende data, op de juiste manier, wordt verzameld. Moodus Research helpt daarbij. 

Moodus Research maakt gebruik van offline en online meetmethodes. Offline wordt, via een fysieke zuil op locatie, klanten gevraagd hun ervaringen te delen via een aantal vooraf opgestelde vragen. In combinatie met mailings, een QR-code of via een link worden klanten online tevens benaderd om inzicht te krijgen in hun klanttevredenheid. 

Kosten drukken en response rate verhogen

Door offline en online meetmomenten te combineren hebben verschillende, vooraanstaande organisaties zichtbaar resultaat geboekt. Onze afnemers hebben een gemiddelde response rate van 38% behaald! Denk daarbij o.a. aan het Rijksmuseum, Langeland Ziekenhuis en EW Facility Services. Verder werken we samen met het onderzoeks- en adviesbureau Goed Geschud voor impactmeting in het onderwijs.

Deze response rate kan nog verder worden verhoogd, door gebruik te maken van onze innovatieve online tools, zoals Moodus QR of Moodus WEB. Welke parallel ingezet kunnen worden aan de offline meetmomenten via de Moodus-zuil. Tel daarbij op dat het dagtarief van een enquêteur hoger is dan de kosten van het plaatsen van een Moodus-zuil. voor een hele maand, en het is duidelijk dat dit een win-win-win combinatie is. Sneller, gemakkelijker én goedkoper.

Onmisbare schakel

Een van onze producten waar we het meest trots op zijn is onze Moodus RD. Samen met de klant worden er vragen geformuleerd waarmee waardevolle data over de ervaringen van uw bezoekers, klanten of partners wordt verzameld. Deze vragen kunnen zo kunnen zo simpel of uitgebreid gesteld worden als passend is voor het onderwerp en de doelgroep. De resultaten zijn direct en real time inzichtelijk, waardoor de klant direct kan acteren en verbeteringen kan doorvoeren. Zowel enkele vragen tot complexe en zelfs vertakkende enquêtes zijn gemakkelijk op te maken in het online dashboard.

Reduceer sociaal wenselijke antwoorden

Een van de redenen dat traditionele enquêteurs lagere response rates behalen in vergelijking met onze Moodus RD is dat de Moodus-zuil een laagdrempelige meetmethode is. Door het anonieme karakter zijn mensen sneller geneigd antwoord te geven op uw vragen, dan wanneer men oog in oog staat met een enquêteur. De drempel is simpelweg lager wanneer de vragen anoniem via een scherm worden gesteld.

Moodus

Moodus is uw partner in het snel, eenvoudig en volledig inzicht krijgen van de behoeften en meningen van uw klanten. Ons team werkt vanuit de gedachte dat u snel, eenvoudig en goedkoop uw metingen wil uitvoeren. Wij werken continu aan het ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van onze bestaande onderzoeksmethoden.

Meer weten over meest krachtige tool voor het meten van uw klanttevredenheid?

Ontdek Moodus research