Dit is ons Blog

5 Beïnvloedingstechnieken die jouw fondsenwervingsstrategie versterken

Ben je werkzaam in de wereld van donaties en fondsenwerving? Dan is dynamisch waarschijnlijk het juiste woord om jouw job te omschrijven. Je bent afhankelijk van nieuwe en soms beperkende regelgeving. Bovendien is het succes afhankelijk van jouw publiek. Laat die groep nou qua wensen, gedrag en eisen ook telkens veranderen. Maar! Er zijn een aantal beïnvloedingstechnieken, die al jaren effectief worden ingezet onder ‘dezelfde’ groep mensen. In dit artikel delen we 5 beïnvloedingstechnieken, die je eenvoudig kunt toepassen binnen jullie huidige fondsenwervingsstrategie.

Wederkerigheid:

Wederkerigheid is één van de beïnvloedingsprincipes van Cialdini.
Iemand heeft iets voor jou gedaan of heeft iets gegeven. Door dit gebaar voel jij een bepaalde druk om iets voor degene terug te doen. Mensen zijn namelijk geneigd om quitte te staan.

Dit betekent niet dat je voor wederkerigheid altijd een presentje hoeft te geven. Wederkerigheid kan ook in de vorm van kennisdeling of expertise beloond worden. In het geval van musea kun je denken aan een tourguide die boeiend en gepassioneerd de werken laat zien. Of creëer een extra toegevoegde waarde rondom een bepaald object. Bijvoorbeeld door een selfie plek te creëren, videoboodschap te creëren, enzovoorts.

Involuntary attention:

Wat? Platgeslagen betekent dit: onvrijwillige aandacht; dus onbewust en automatisch ergens je aandacht aangeven. Door gebruik te maken van dit principe bij je wervingscampagnes wek je iemands aandacht, zonder dat hij of zij het gevoel krijgt ergens toe aangezet te worden.

Technieken die hierbij werken zijn:

  • Opvallende kleuren. Dit is uiteraard afhankelijk van de ruimte stel dat bezoekers zich in een hele drukke ruimte begeven, kan een onopvallende kleur wellicht beter werken. Het gaat erom dat het onderscheidend is van de massa.
  • ‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’. Dit gezegde bestaat niet voor niets. Wij mensen zijn geneigd om automatisch onze aandacht te vestigen op een afbeelding. Maak bij het werven hier dan ook dankbaar gebruik van.

Voluntary attention:

Naast involuntary attention, bestaat natuurlijk ook het tegenovergestelde; voluntary attention oftewel: vrijwillige aandacht. Men triggert op jouw campagneboodschap omdat hetgeen wat je vermeld relevant is of omdat het nieuwsgierigheid opwekt. In het geval van wervingscampagnes is een simpel ‘red ons museum’ niet voldoende. Dit staat niet dichtbij iemand zijn leefwereld. Maak in plaats daarvan de consequenties inzichtelijk. Hiermee bedoelen we niet de consequentie voor jezelf, maar voor jouw donateur.

Compromise effect:

Wij mensen zijn van nature geneigd om de middelste optie te kiezen. Zorg er dus voor dat je mensen deze optie aanreikt. Bijvoorbeeld door drie knoppen of buttons toe te voegen waar reeds donatiebedragen van bijvoorbeeld €2,-, €3,- en €5,- opstaan.

Bandwagon-effect:

Het bandwagon-effect is een fenomeen waarbij mensen het gedrag van anderen kopiëren. Simpelweg om het feit dat anderen hen al voorgingen. Het is dus aan te raden om bij de keuze voor het donatiebedrag, de meest gekozen optie van anderen te vermelden.