Dit is ons Blog

Covid-19 enquête resultaten

De enquête

Vorige week hebben wij een onderzoek uitgezet over de sociale en economische impact door het Covid-19 virus op het bedrijfsleven. Dit onderzoek gaat over het gevolg hiervan op zowel ondernemers als werknemers.

Ten eerste vinden het mooi om te zien dat hier zeer enthousiast op is gereageerd! We hebben dit onderzoek enkel onder onze Linkedin contacten uitgezet en toch zijn er meer dan 500 mensen die de vragenlijst hebben ingevuld! hartelijk bedankt allemaal.

In de komende weken zullen we regelmatig interessante inzichten verschaffen in de opgehaalde data. Maar om jullie nu toch al wat globale inzichten te geven in de opgehaalde resultaten hebben we al wat data gevisualiseerd.

Deelnemers

Onze Linkedin connecties als oprichters van Moodus (Ahmed Ali, Tim Smit) zijn niet helemaal representatief voor de werkelijke verhouding van ondernemers en werknemers in Nederland. Gelukkig was dat ook niet het uitgangspunt van dit onderzoek. Echter was het wel belangrijk om onderscheid te maken tussen de functies van de respondenten, want afhankelijk van de keuze ondernemer/cxo of werknemer hebben we men andere vragen voorgeschoteld.

 

Verplicht thuis?

Binnen bedrijven zijn er verschillende maatregelen getroffen als het gaat om thuiswerken, maar er zijn maar weinig bedrijven waar niemand thuiswerkt (6,9%). Een minieme meerderheid (50,4%) geeft aan dat een gedeelte van de collega’s thuiswerkt, maar dit percentage wordt op de voet gevolgd door de 42,7% die aangeeft dat iedereen binnen het bedrijf thuis werkt.

 

Financiële impact van de huidige crisis

70,9% van de bedrijven heeft een financieel buffer opgebouwd voor in ieder geval de komende drie weken. Voor 16,8% is dit helaas niet geval. 12,8% geeft aan nog niet te weten of zij het gaan redden met de huidige financiën. Interessant om straks te zien of deze data correleert met de hoeveelheid overheidssteun die wordt aangevraagd.

 

Sociaal geïsoleerd?

Terwijl we van 42% van de respondenten zeker kunnen zeggen dat ze thuiswerken, is het gevoel van isolatie ongeveer evenredig verdeeld. Een kwart gaf aan zich hier neutraal over te voelen. De groep die het meer oneens dan eens was met de stelling (en zich dus niet sociaal geïsoleerd voelt) was ietsje groter dan de groep die zich wel sociaal geïsoleerd voelt: 38,1% versus 34,5%. Waarschijnlijk zit er ook een correlatie tussen het gevoel van sociale isolatie van mensen met een gezin thuis en mensen die op zichzelf wonen. 

 

Werkt thuiswerken?

Respondenten werd gevraagd of zij thuis productiever aan het werk zijn dan op kantoor. Zij konden dit op een schaal van 1-5 aangeven, waarbij 1 staat voor ‘zeker niet’ en 5 staat voor ‘zeker wel’. Iets meer dan een derde (35,3%) was neutraal en scoorde deze vraag een 3; zij merkten vooralsnog geen verschil in hun productiviteit. De groep die denkt thuis minder productief te zijn, is groter (39,8%) dan de groep die dacht productiever te zijn vanuit huis (24,7%). Vooral nu scholen en kinderopvang dicht zijn, zitten veel ouders met hun kinderen thuis. Dit werkt meestal niet bevorderend voor de productiviteit.

 

Baan op het spel?

Toch vrezen niet veel mensen hun baan te verliezen. 11,7% gaf aan deze angst wel degelijk te hebben. Bijna 90% voelt zich nog wel zeker over het behouden van hun baan, waaronder ook de flexkrachten en mensen met een contract voor bepaalde tijd. Het lijkt erop dat de maatregelen die de overheid opgesteld heeft hier wel een positief effect op hebben.