Dit is ons Blog

Welke fiscale voordelen zijn er m.b.t. het ontvangen van donaties?

Donaties, fondsenwervingsacties je kunt er niet meer omheen. Waarschijnlijk zijn jullie als organisatie ook druk bezig om extra inkomsten te generen door middel van dit soort acties. Maar heb je ook inzicht in de fiscale voor- of juist nadelen? Moet je bijvoorbeeld altijd belasting betalen over ontvangen donaties? Zit er een verschil in de manier waarop je het geld ontvangt? En welke fiscale voordelen hebben jouw donateurs? In dit artikel geven we je inzicht in een aantal mogelijkheden.

Moet je belasting betalen over donaties?

Ja en nee. Het ligt aan de hoogte van het bedrag dat je ontvangt. Volgens de Belastingdienst zijn fondsenwervende activiteiten vrijgesteld als je onderstaande inkomsten niet overschrijdt:

  • goederenleveringen € 68.067 per jaar
  • diensten € 22.689 per jaar
  • diensten door sportclubs € 50.000 per jaar

De Belastingdienst hanteert deze maximumbedragen om commerciële bedrijven te beschermen tegen concurrentieverstoring. Simpelweg omdat jouw organisatie zonder btw, goedkoper kan leveren dan organisaties die wel btw moeten afdragen. 

Moet je altijd btw betalen over fondsenwervende omzet?

Nee, kom je boven het maximumbedrag? Dan is het hele bedrag belast met btw. Maar! Het is belangrijk om te weten waarom je boven dit bedrag gekomen bent. Komt dit door een eenmalige actie of kon je deze overschrijding (redelijkerwijs) gewoon niet verwachten? Goed nieuws, je kunt de btw-vrijstelling voor dat jaar gewoon toepassen. Kom je het jaar daarop weer boven de gestelde norm, dan moet je vanaf dan wel gewoon btw betalen.

Uitzondering

Er gelden een aantal uitzonderingen. Giften, donaties en contributies waar geen specifieke tegenprestatie tegenover staat,  zoals het werven met Moodus Give, gelden niet als fondsenwervende activiteiten en zijn dus onbelast voor btw. Dit geldt ook voor: lotto, toto en loten voor de Grote Clubactie.

Btw belast of vrijgesteld?

Kortom blijf je beneden de maximumbedragen? Dan zijn jullie fondsenwervende activiteiten vrijgesteld van btw. Kom je er boven? Dan betaal je logischerwijs btw. Dit betekent dat je dan ook btw over kosten en inkopen voor deze activiteiten als voorbelasting kan aftrekken.

Goed om te weten

De maximumbedragen voor goederen en diensten staan los van elkaar. In de praktijk kan het dus voorkomen, dat jij over de goederenlevering btw betaalt en dat jullie diensten vrijgesteld zijn. Dit betekent dat de voorbelasting gesplitst moet worden in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. Ziehier meer informatie over belaste en vrijgestelde omzet

Welke voordelen hebben jouw donateurs met donaties geven?

Hoe zit met jouw donateurs, mogen zij hun donatie aftrekken? Yes! Maar, er zijn hier wel een aantal regels aan gebonden. Zo moet de organisatie waaraan zij doneren een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Wil jij checken of jullie een ANBI-organisatie zijn? Maak dan gebruik van deze handige tool. Als er geen einddatum of intrekkingsdatum is ingevuld, betreft het een ANBI.

Extra aftrek culturele ANBI

Goed nieuws! Voor culturele ANBI is er een extra aftrekpost. Onder een culturele ANBI vallen organisaties die zich bezighouden met kunst en cultuur. Dus bijvoorbeeld een museum of schouwburg.  Wellicht een goede aanvulling in jullie overweging campagnes? 😉

Donateurs mogen namelijk hun gift, bij het berekenen van de aftrek, met 25% verhogen! Deze aftrek geldt voor zowel periodieke als gewone giften. Bij gewone giften moet men wel rekening houden met de drempelbedrag. Dit is 1% van het drempelinkomen met een minimum van €60-, alles daarboven is aftrekbaar met een maximumbedrag van 10% van het drempelinkomen.

(Bron: Belastingdienst.nl) 


Er kunnen aan dit artikel geen rechten worden ontleend. De informatie is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de Belastingdienst wordt verstrekt. 

Moodus aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die mogelijk kan voortvloeien uit de inhoud van dit artikel.